oorspronkelijk maaiveld

Kerktuin De Oude Kerk

Inhoud historie:

Initiatief tuinproject
Achtergrond ontwerp
Hoogte- en dieptepunten

Initiatief

Najaar 2002 besloot een groepje enthousiaste bloemschiksters de oude begraafplaats van De Oude Kerk als kerktuin om te zetten. In een tijd van afnemend kerkbezoek vroegen sceptici zich af: waar beginnen ze aan ? En wie zal dat betalen ! De kerkrentmeesters, als grondeigenaar, wilden wel hun toestemming geven, maar het project mocht niets kosten. In de praktijk bleken er veel belangstellenden te zijn, die het initiatief een warm hart toe droegen.
Het landelijke Bouwfonds Cultuurfonds, de plaatselijke Rabo-bank,
en het SNS Reaalfonds traden als hoofdsponsors op.
De werkgroep de Hof van Lof organiseerde diverse activiteiten (o.a. verkoop bloembollen, wijn en kaarsen). Samen met een groot aantal donaties van particulieren werd in drie jaar een startkapitaal ingezameld. Opbrengsten, die werden gebruikt om eenmalige basisvoorzieningen, zoals grond- en hekwerk, waterleiding en electra te bekostigen. Daarnaast is in de benodigde beplanting en onderhoudsgereedschap geïnvesteerd. Door kortingen van leveranciers, planten van particulieren en het gratis ter beschikking stellen van loterijartikelen konden de kosten laag worden gehouden. Maar het is vooral aan de onbaatzuchtige inzet van vele vrijwilligers te danken, dat er nog een onderhoudsreserve is. De voortgang van het tuinproject is hierdoor voorlopig veilig gesteld. Bovenal bevordert het werken in de tuin de gemeenschapszin. Bezoekers kunnen in rust en stilte genieten van al wat groeit en bloeit.

Ontwerpschetsplan

Het ontwerp voorziet in een wandelpad vanaf de hoofdingang van de kerk naar een centrale zitplek met waterornament ter hoogte van de parkeerplaats. De bomen voor aan het pad blijven gehandhaafd, de grond eronder voorzien van bodembedekkers met bolgewassen. Op diverse plaatsen wordt het tuinpad geflankeerd met halve of hele cirkelvormige plukborders. Tevens is er een ruimte gereserveerd voor de kindernevendienst annex kruidentuin.

Hoogte- en dieptepunten

Voorjaar 2003 is het voornemen bekend gemaakt om rond De Oude Kerk te Soest naar landelijk voorbeeld een kerktuin in te richten.
Een werkgroep heeft met de welwillende medewerking van de gemeentelijke afdeling Groen en Milieu een schets op tekening met kostenraming voorgelegd aan het kerkbestuur.


teeltaarde

Begin maart 2004 werd er met de hulp van vrijwilligers 15 m3 nieuwe teeltaarde over de tuin verspreid.

 


aanplant vijgeboom

De vijgeboom werd o.l.v. dhr. Schuitema aangeplant door Lisanne en Caroline Van Vliet op 31 maart 2004


openingshandeling

 

Op Pinksterzondag 2004 stelde Thomas Wels (2 jaar) een waterzijl met fonteintje in werking en voorzag zo de Kerktuin symbolisch van stromend water.

 

 

 

Na twee jaar van voorbereiding werd "De Hof van Lof " op 10 september 2005 officieel geopend.

De landelijke Platformdag Kerktuinen werd op 8 juli 2006 in Soest georganiseerd . Bij deze gelegenheid zette de coördinator Tiny Brugge de Soester Kerktuin in de spotlight. (zie Verslag Platformdag)


Op zaterdag 21 juli 2007 vond de eerste vrijwilligersdag plaats.
Aan de excursie naar de botanische tuinen Fort Hoofddijk te Utrecht namen 15 personen deel. De rondleiding was zeer leerzaam en leverde voor onze eigen kerktuin de nodige inspiratie op.


open tuinendag

Tijdens de Open Tuinen dagen in Soest op 10 mei 2008 is de Kerktuin één van de 11 tuinen, die door Groei & Bloei afd. Soest/Soesterberg zijn opengesteld.

23 augustus 2008
De tuingroep gaat op excursie naar het 160 jaar oude Landgoed Schovenhorst te Putten. De rondleiding door een gids werd een belevenis, waarbij alle zintuigen op de proef werden gesteld.

28 september 2008

olijfboom

Onder toeziend oog van enkele tuingroepleden wordt de laatste aanwinst, een olijfboompje vlakbij de vijgeboom geplant.
Met een groepje van 6 vrijwilligers de tuin een grote beurt gegeven.
Verdord plantenmateriaal met het nodige bladafval verwijderd en ondergespit.
Afgebrokkelde stenen uit het omheiningsmuurtje ingemetseld en waar nodig de voegen opgevuld. Ettelijke emmers zwerfvuil (lege blikjes en flesjes, allerlei verpakkingsmateriaal, sigarettendoosjes en een grote hoeveelheid peuken uit het aangrenzende gemeenteplantsoen verwijderd.

In eevoorjaar 2009n omlijsting met talloze bloeiende krokussen schittert De Oude Kerk het voorjaar tegemoet.

 

 

 

 

 


26 mei 2009: Noodweer teisterde Kerktuin

Als gevolg van een heftig onweer met zware windstoten in de nacht van maandag 25 mei j.l. werden diverse bomen in en rond de kerktuin zwaar beschadigd. Op eigen erf knapte de kruin van een van de vijf lindebomen finaal af en moest met een hoogwerker worden verwijderd. Achterin de tuin was het gele perk met het aangrenzende tuinpad geheel bedekt door een omver gewaaide kastanjeboom van de naastgelegen parkeerplaats. Afgebroken takken van de Acaciaboom aan de Torenstraat versperden de ingang van de kerk. Met de inzet van de volledige tuinploeg is hard gewerkt om de ravage zo snel mogelijk op te ruimen, zodat de tuin er met de Pinksterdagen weer tip top bij lag.

tuinschouw

5 september 2009
Op de traditionele medewerkersdag wordt een bezoek gebracht aan de tuinen rond kasteel Sypesteijn te Loosdrecht.

Sypestein te Loosdrecht
Geknipt voor een inspirerende fotosessie.

kindertuin 4 oktober 2009 oogst
Bij wijze van oogstfeest stellen de kinderen van de kindernevendienst o.a. een 19 kilo zware Pompoen, een tros tomaten en een grote zonnebloem uit de Kindertuin voor in de kerk ten toon.

Activiteiten in 2010
Op 5 juni met een delegatie de landelijke Platformdag te Badhoevedorp bezocht.
De belangstelling voor de Open Tuinendag van Groei & Bloei op 19 juni viel mede door de weersomstandigheden enigszins tegen.
De jaarlijkse medewerkersdag leverde een geslaagd uitje op met een bezoek aan het Muiderslot met omringende tuinen.

Muiderslot 4 september 2010

Activiteiten in 2011
Om persoonlijke redenen zag onze medeoprichtster van de tuin, Henriette Flinterman, zich genootzaakt om haar voortrekkersrol te beeindigen.
Ad interim bleek Betty Blankenstein bereid het stokje van haar over te nemen en wordt er enthousiast doorgewerkt . Een leerzaam bezoek aan de verborgen stadstuin van Zwolle maakte deel uit van het uitstapje, dat de medewerkers van de schoonmaakploeg als ook de tuingroep op zaterdag 18 juni aangeboden kregen als dank voor hun inzet.

2012
De medewerkersdag op zaterdag 16 juni betekende dit jaar wederom een hoogtepunt. Ampies Berg, een door het Oostenrijks landschap geinspireerde tuin in 't Harde dwingt bewondering af voor het levenswerk van de familie Bouw.

 

 

 

 

En traditiegetrouw een groepsfoto.

 

 

 

 

2013
Het jaarlijkse uitje vond plaats op zaterdag 29 juni met een bezoek aan de tuinen van kasteel Amerongen.

Samen op de trap naar het kasteel samen op de trap naar het kasteel